Проф. Мурджева се присъединява към инициатива, която подпомага взимането на информирано решение относно ваксините