Проф. Мурджева: Ще изберем най-надеждния тест за изследване на 1000 пловдивчани