Lab-Covid-19-Pd1

Проф. Мурджева за новата лаборатория за COVID 19 в Пловдив по БНТ