проф. Стефан Сивков с награда „Име в науката“

проф. Стефан Сивков с награда "Име в науката" на Европейската бизнес асамблея

проф. Стефан Сивков с награда „Име в науката“ на Европейската бизнес асамблея