Проф. Стоилова пред БНР – Пловдив за третата вълна на COVID-19

проф. д-р Йорданка Стоилова, дм – национален консултант по Епидемиология на инфекциозните болести“


Източник : БНР – Пловдив