Prof. Tonyo Shmilev

Проф. Тоньо Шмилев със заслужена награда от Българския лекарски съюз