Prof. Tonyo Shmilev1

Проф. Тоньо Шмилев със заслужена награда от Българския лекарски съюз