Prof. Tonyo Shmilev2

Проф. Тоньо Шмилев със заслужена награда от Българския лекарски съюз