Проф. Трайкова е новият председател на Българската асоциация по радиология

На свое Общо събрание в рамките на XIX си конгрес Българската асоциация по радиология, със 104 гласа „за“ и само един „против“, избра за председател на асоциацията проф. д-р Николета Трайкова от Медицински университет – Пловдив.

Професор Трайкова е заемала ръководни изборни позиции в Европейското дружество по радиология (ESR) като председател на Комитета по комуникациите и външните работи на ESR, член на планиращия програмата комитет на Европейския конгрес по радиология (ECR), член на Бюрото на Европейското училище по радиология (ESOR). Председателствала е конгрес на Българската асоциация по радиология и Програмния комитет на Балканското дружество по радиология.

Българската асоциация по радиология е авторитетно научно и професионално сдружение на работещи в сферата на образната диагностика и интервенционалната рентгенология и обединяваща медицински и немедицински дружества, свързани с използване на йонизиращата радиация: Българското дружество по нуклеарна медицина, Гилдията на българските лъчетерапевти, Българското дружество по радиобиология и радиационна защита, както и дружествата по субспециалности на образната диагностика.

Пожелаваме успех на професор Трайкова на новата й престижна позиция и нека все така да получава признание за професионализма и всеотдайността си.