Професионална дискусия „Комуникацията лекар-пациенти относно ваксинацията“

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

От името на Академичното ръководство на МУ-Пловдив Ви информирам за предстояща професионална дискусия „Комуникацията лекар-пациенти относно ваксинацията“, насочена към специалисти в извънболничната помощ.

Събитието ще се проведе на 15 юли 2022 г. от 13:30 ч. в Аудиторния комплекс на МУ-Пловдив, Аудитория 2.

Във връзка с продължаващата пандемия от COVID-19 Министерството на здравеопазването, регионалните здравни инспекции в страната, както и алианс от международни и неправителствени организации стартират серия от професионални дискусии с общопрактикуващи лекари за подобряване на комуникационните умения при общуването с пациенти с недоверие и съмнение във ваксинацията срещу COVID-19.

Модератори на дискусията ще бъдат доц. д-р Ангел Кунчев, дм – главен държавен здравен инспектор, МЗ; д-р Кирил Бозгунов – Клиничен психолог, специалист и обучител по метода на мотивационното интервюиране и д-р Христина Бацелова, дм – Асистент в катедра ЕМБС, МУ-Пловдив.

Каним представителите на МУ-Пловдив да присъстват на дискусията.

С уважение,

ПРОФ. Д-Р АНАСТАС БАТАЛОВ, ДМ
Зам.-ректор УБК