Професор Уолс, директор на Денталния институт в Единбург, президент на IADR на работно посещение в МУ – Пловдив

Проф. Ангъс Уолс, директор на Денталния институт в Единбург, президент на IADR е на работно посещение в Медицински университет – Пловдив. Проф. Уолс е професор и консултант по ресторативна дентална медицина, като през 2017 г. е избран за президент на Международната асоциация за дентални изследвания (IADR).

През тази седмица проф. Уолс – гост на проф. д-р Георги Тодоров, декан на Факултет по дентална медицина, се срещна с представители на ръководството на МУ – Пловдив: чл. кор. проф. д-р Стефан Костянев, ректор, проф. д-р Мариана Мурджева, зам.-ректор МСПД, проф. д-р Мария Куклева, зам.-ректор УД, проф. д-р Георги Тодоров, декан на ФДМ, проф. д-р Нешка Манчорова и доц. д-р Весела Стефанова от ФДМ.

Проф. Уолс ще изнесе публична лекция на тема „Is Oral Health a New Geriatric Giant?“ пред академичната общност на МУ – Пловдив на 3 октомври 2018 г. от 10 ч. в Аудиторен комплекс, аудитория II. Проф. Уолс ще изнесе и специализирана лекция на тема „Bonding to Enamel and Dentine, How Does Success Relate to Structure?“ на 4 октомври 2018 г. от 11:30 ч. в Аула Магна на Факултета по дентална медицина.