Свали вътрешни правила за обществени поръчки в Медицински университет – Пловдив

Свали вътрешни правила за обществени поръчки в Медицински университет - Пловдив