Програма за Дни на медицинската наука и Наука и младост – 2016 в МУ – Пловдив

ДНИ НА МЕДИЦИНСКАТА НАУКА 

НАУКА И МЛАДОСТ

12-14.05.2016

Съкратена програма

Програма Наука и младост-2016

Програма Проектна сесия „Дни на медицинската наука“