Програма на II Национална Конференция по Симулационно Обучение в Медицината

П Р О Г Р А М А
II Национална Конференция по Симулационно Обучение в Медицината

Петък, 14.12.2018

8.00 – 10.00 Регистрация

10.00 – 10.15 Откриване

Приветствие на Ректора на МУ – Пловдив

Приветствие на Директора на МСТЦ

10.15 – 11.00 Еволюция на медицинската симулация към сертифициране въз основа на реални умения – съвременни насоки и примери – Gilat Noiman (Senior Product Manager, 3D Systems) ENG

11.00 – 11.45 Предимства на симулационното обучение по хирургия – доц. д-р Н. Белев, дм (МУ-Пловдив, УМБАЛ Еврохоспитал)

11.45 – 12.00 Симулационно обучение по ендоурологични процедури със симулатор VirtaMed™ – д-р Стефан Тодоров (УМБАЛ Пловдив) 12.00 – 13.30 Обедно прекъсване

13.30 – 14.15 Иновации в симулационното обучение от Gaumard Scientific – Dale Giedd (Sales & Marketing Director Europe, Gaumard Scientific) ENG

14.15 – 15.15 BodyInteract – ускорител на медицинското бучение – Pedro Pinto (CEO Body Interact) ENG

15.15 – 16.00 Възникване и разпостранение на програмата ATLS (Advanced Trauma Life Support) – Доц. д-р Спирос Стергиопулос, дм (Национален директор за ATLS, Гърция ) ENG

16.00 – 16.30 Кафе пауза

16.30 – 17.15 Виртуално ултразвуково изследване с US Mentor™ – Demo (3D Systems) ENG

17.15 – 18.30 Body Interact – състезание със студенти на български

Събота, 15.12.2018

9.00 – 10.00 Възможности и предизвикателства на мултидисциплинарно обучение на ендоваскуларен симулатор Angio Mentor – Demo (3D Systems) ENG

10.00 – 10.45 Предизвикателства в обучението на net-поколението студенти: паралелната реалност – Проф. д-р Н. Манчорова, дм (МУ-Пловдив)

10.45 – 11.00 Кафе пауза

11. 00– 11.45 Защо симулационно обучение – Ziv Ben Ezra (Regional Sales Director Europe, 3D Systems) ENG

11.45 – 12.30 Осигуряване на безопасността на пациента чрез симулационно обучение проф. д-р Р. Димов, дм (МУ-Пловдив, УМБАЛ Каспела)

12.30 – 13.30 Обедно прекъсване

13.30 – 14.15 Получаване на акредитация от ACS-AEI: От там накъде? – Проф. д-р Евангелос Георгиу, дм (President of the International ACS-AEI Committee, Head of MPLSC, Athens University Medical School) ENG

14.15 – 14.45 Ендоскопска ретроградна холангиопанкреатография (ERCP) (GI-MENTOR™ 3D Systems) Demo

14.45 – 15.15 Дихателна недостатъчност с неясна етиология при дете (SimJunior™ Laerdal Medical) Demo

15.15 – 15.45 Виртуална операционна зала (Lap Mentor™ 3D Systems) Demo

15.45 – 16.15 Кафе пауза

16.15 – 16.45 Видеоколоноскопия – ендоскопска полипектомия (GI-MENTOR™ 3D Systems)

16.45 – 17.15 Седалищно раждане (SimMom™, 3D Systems) Demo

17.15 – 18.30 Body Interact – състезание със студенти на английски ENG

Неделя, 16.12.2018

9.00 – 10.00 Body Interact – състезание със студенти на английски ENG

10.00 – 10.45 Обучението по хирургия: след симулация в операционната зала – Mark Coleman (Consultant Surgeon, Plymouth Nuffield Hospital)

10.45 – 11.15 Лумбална пункция в детска възраст Demo

11.15 – 12.00 3D виртуална реалност в денталната медицина или геймификация в Oбразованието Demo

12.00 – 12.30 Сигмоидектомия на LapMentor™ Demo – Mark Coleman (Consultant Surgeon, Plymouth Nuffield Hospital)

12.30 – 12.45 Закриване