Програма на Научната Конференция „Наука и Младост“ 2022

Петък, 08.04.2022

16:30 – 16:45 – Откриване

16:45 – 17:45 – Пленарна лекция на доц. Калин Иванов, дф: “Допинг” – на български

17:50 – 18:45 – Сесия фармация и фармакотерапия

(17:50 – 18:25 – на английски; 18:25 – 18:45 – на български)

Събота, 09.04.2022

09:00 – 10:40 – Медико-биологична сесия

(09:00 – 10:20 – на английски; 10:20 – 10:40 – на български)

10:45 – 11:30 – Пленарна лекция на доц. д-р Свитлана Бачурска, дм: “Иновации в патологията” – на български

11:30 – 12:30 – Хирургична сесия

(11:30 – 12:15 – на английски; 12:15 – 12:30 – на български)

12:30 – 13:30 – Обедна почивка

13:35 – 14:20 – Пленарна лекция на доц. д-р Боян Владимиров, дм: “Тумори на устната кухина” – на английски

14:30 – 15:40 – Дентална сесия

(14:30 – 15:30 – на английски; 15:30 – 15:40 – на български)

Неделя, 10.04.2022

09:00 – 10:50 – Терапевтична сесия

(09:00 – 10:20 – на английски; 10:20 – 10:50 – на български)

10:50 – 11:05 – Кафе пауза

11:05 – 11:45 – Сесия социална медицина и обществено здраве

(11:05 – 11:25 – на английски; 11:25 – 11:45 – на български)

11:45 – Закриване