5NKRR.

Програма на Пети научен конгрес „Наука и практика - ръка за ръка" – 29 април – 1 май 2022, Факултет по дентална медицина – МУ-Пловдив