Програма на заключителен семинар по проект „Development of Institutional Partnership across Europe in the Field of Translational Neuroscience – DIP Neuroscience“ – 21-22 септември 2023 – МУ-Пловдив