Програма за научна конференция „Дръзновение и младост във Фармакологията“

file pdf

НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ

„ДРЪЗНОВЕНИЕ И МЛАДОСТ ВЪВ ФАРМАКОЛОГИЯТА“

посветена на 70-годишния юбилей

на катедрите по Фармакология при Медицински университет Пловдив

и 100 години от рождението на проф. Пейчо Пейчев – доайен на фармакологията в

Цигов чарк, 7-9 октомври, 2016 г.

7-ми октомври 2016 г (петък)

14:00 – 18:00 – Регистрация (фоайе на рехабилитационен център на МУ Цигов чарк)

18:00 – ТЪРЖЕСТВЕНО ОТКРИВАНЕ

18:15 – 18:35 – АСИМЕТРИЯТА, ALTER EGO, НА СИМЕТРИЯТА

Проф. д-р Димитър Терзииванов, дмн – гост-лектор, Софийски университет

18:40 – 19:10 – АРНИГЕЛ В ЕЖЕДНЕВНАТА ЛЕКАРСКА ПРАКТИКА. Презентация на фирма Boiron.

20:00 – ВЕЧЕРЯ „ДОБРЕ ДОШЛИ“ – ДИСКОТЕКА

8-ми октомври 2016 г (събота)

8:00 – 8:45 – ЗАКУСКА

8:45 – 12:00 – Късна регистрация (фоайе на рехабилитационен център на МУ Цигов чарк).

ПЪРВО ЗАСЕДАНИЕ

Модератор: проф. д-р Л.ПЕЙЧЕВ дм, мзм

9:00-9:15 – OBESE PATIENTS AS CHALLENGE FOR PERSONALIZED MEDICINE: EXAMPLES FROM DRUG METABOLISM AND TOXICITYСтанислав Янев – гост-лектор, БАН

9:20 – 10:45 – ПРЕЗЕНТАЦИИ (от №1 до 11)

1. INVESTIGATIONS ON THE ANXIOLYTIC-LIKE EFFECT OF ARONIA MELANOCARPA FRUIT JUICE IN RATS

Eftimov M, Kuzmanov K, Valcheva-Kuzmanova S.

2. CANNABINOID AND NITRIC OXIDE SYSTEMS AFFECT LOCOMOTOR ACTIVITY OF RATS AFTER HEAT STRESS

Hadjiolova R, Tzvetkova M, Nocheva Hr, Bocheva A, Tashev R.

3. INVOLVEMENT OF CANNABINOID CB1 RECEPTORS AND NITRIC OXIDE SYSTEM ON LOCOMOTOR ACTIVITY OF RATS AFTER IMMOBILIZATION STRESS

Tzvetkova M, Nocheva Hr, Hadjiolova R, Bocheva A, Tashev R.

4. EFFECTS OF CHLOROGENIC ACID AND FERULIC ACID ADMINISTERED SUBCHRONICALLY ON ANXIETY IN RATS

Georgieva A, Belcheva S, Belcheva I, Tashev R, Valcheva-Kuzmanova S.

5. REVIEW ON CENTRAL NERVOUS SYSTEM EFFECTS AND ANTIOXIDANT ACTIVITY OF CHAENOMELES SPECIES

Borisova V, Valcheva- Kuzmanova S.

6. ANTIHISTAMINES CHRONICALY APPLIED IMPAIRED LEARNING AND MEMORY IN RATS

Georgieva V, Tashev R, Belcheva S.

7. CENTRAL ADMINISTRATION OF CANNABINOID LIGANDS MODULATES PASSIVE AVOIDANCE LEARNING IN OLFACTORY BULBECTOMIZED RATS

Ivanova M, Belcheva S, Belcheva I, Tashev R.

8. DIFFERENTIAL EFFECTS OF ANGIOTENSIN II AND LOSARTAN ON EXPLORATORY BEHAVIOR AFTER MICROINJECTIONS INTO RAT AMYGDALA

Tashev R, Vasileva P, Belcheva S, Belcheva I.

9. ASYMMETRY IN EXPLORATORY BEHAVIOUR TO LOSARTAN MICROINJECTED INTO AMYGDALA IN RATS WITH A MODEL OF DEPRESSION

Tashev R, Belcheva S, Toromanov T, Kalfin R, Belcheva I.

10. EXPERIMENTAL APPROACHES ON PARKINSON’S DISEASE

Lazarova M, Kalfin R, Tashev R.

11. ЕКСПЕРИМЕНТАЛНИ МОДЕЛИ НА АУТИЗЪМ И ФЕТАЛЕН АЛКОХОЛЕН СИНДРОМ: ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПАРАМЕТРИ НА ОБУЧЕНИЕ И ПАМЕТ

Варадинова М, Богданов Г.

10:45 – 11:00 – Кафе пауза

ВТОРО ЗАСЕДАНИЕ

Модератор: доц. д-р Д. Делев дм, мзм

11:00 – 11:15 – ЕКВИВАЛЕНТНИ“ ЛИ СА ГЕНЕРИЧНИТЕ ЛЕКАРСТВА? 

Доц. д-р Емил Гачев, дм – гост-лектор, МУ София

11:15 – 12:00 – ПРЕЗЕНТАЦИИ (от №12 до 22)

12. ФАРМАКОДИНАМИЧНА ЕКВИВАЛЕНТНОСТ НА ДВА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТА ЗА ЛОКАЛНО ПРИЛОЖЕНИЕГачев Е, Петров А, Колев Е, Христова Р, Демирчева И.

13. ANTIOXIDANT ACTIVITY, PHARMACOLOGICAL PROPERTIES AND TOXICITY OF SERRATULA CORONATA AND CRATAEGUS MONOGYNA (REVIEW)

Kandilarov I, Zlatanova H, Kasarova M, Dimitrova S, Kostadinova I.

14. EXPERIMENTAL STUDY OF THE ANALGESIC ACTIVITY OF A NEWLY SYNTHESIZED STRUCTURAL ANALOGUE OF CELECOXIB

Zlatanova H, Kandilarov I, Kostadinov I, Kostadinova I.

15. ROLE OF THE CANNABINOID AND THE NITRIC OXYDE SYSTEMS ON HOT STRESS-INDUCED ANALGESIA IN RATS

Bocheva A, Kochev D, Nocheva Hr.

16. ROLE OF THE CANNABINOID AND THE NITRIC OXYDE SYSTEMS ON IMMOBILIZATION STRESS-INDUCED ANALGESIA IN RATS

Nocheva Hr, Kochev D, Bocheva A.

17. ВЛИЯНИЕ НА АНТИЕПИЛЕПТИЧНИТЕ ЛЕКАРСТВА ВЪРХУ НИВАТА НА КАТЕХОЛАМИНИТЕ В МОЗЪК НА ЛАБОРАТОРНИ ЖИВОТНИ

Клисуров Р, Бояджиева Н.

18. ИМУНОМОДУЛАТОРНИ ЕФЕКТИ НА ФОСФОДИЕСТЕРАЗНИЯ ИНХИБИТОР PENTOXIFYLLINE

Бочева Ж, Богданов Г.

19. ANTIULCER EFFECT OF ESCITALOPRAM AND VENLAFAXIN IN LPS-INDUCED MODEL OF DEPRESSION IN RATS

Haritov E, Angeleska Е.

20. CONTRIBUTION OF NEUROTRANSMITTER SYSTEMS TO DESCENDING MOTILITY OF COLON IN EXPERIMENTAL MODEL

Gorcheva Z, Stavreva G, Radomirov R.

21. EFFECT OF COMBINED ADMINISTRATION OF MONOAMMONIUM GLYCYRRHIZINATE AND U-74389 G ON EXPERIMENTAL COLITIS

Krastev P, Gorcheva Z, Krasteva G, Pandurska A, Stavreva G.

22. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЕН МОДЕЛ НА ХИПЕРФУНКЦИЯ НА ЩИТОВИДНАТА ЖЛЕЗА ПРИ МЪЖКИ ПЛЪХОВЕ ПОРОДА ВИСТАР

Миронова Д, Ханджиева-Дърленска Т.

12:00-12:15 – ПОЛИФЕНОЛИТЕ В ЕКСПЕРИМЕНТАЛНАТА ФАРМАКОЛОГИЯ.

Проф. д-р Стефка Вълчева-Кузманова, дмн – гост-лектор

12:30 – 14:00 – ОБЯД

ТРЕТО ЗАСЕДАНИЕ

Модератор: доц. д-р И. Костадинов, дм

14:00 – 14:20 – Презентация на фирма GlaxoSmithKlein

ВИСОКИЯТ ВАКСИНАЦИОНЕН ОБХВАТ – ГАРАНТ ЗА УСПЕХА НА ВАКСИНАЦИОННИТЕ ПРОГРАМИ.

лектор: Елизабет Георгиева.

14:20 – 15:30 – ПРЕЗЕНТАЦИИ (от №23 до 34)

23. A STUDY OF NEWLY SYNTHESIZED DERIVATIVES OF CAFFEINE-THIOGLYCOLIC ACID

Kadinov B, Mitkov Y, Kostov V, Grigorova R, Kondeva-Burdina M.

24. IN VITRO ANTIOXIDANT EFFECTS OF FREE AND NANOENCAPSULATED QUERCETIN IN A MODEL OF CELLULAR OXIDATIVE STRESS

Aluani D, Tzankova V, Yoncheva K.

25. SAFETY EVALUATION OF NANOSCALE SYSTEMS APPLIED IN PHARMACY

Yordanov Y, Tzankova V, Yoncheva K.

26. STUDY OF THE ANTIOXIDANT ACTIVITY OF POLYSACCHARIDE NANOPARTICLES LOADED WITH QUERCETIN IN THE MODEL OF DROSOPHILA MELANOGASTER IN VIVO

Zhelyazkova A, Aluani D, Valoti M, Yoncheva K, Tzankova V.

27. EFFECTS OF PRAMIPEXOLE LOADED SILICA NANOPARTICLES (HMS) ON DROSOPHILA MELANOGASTER IN VIVO

Georgieva E, Tzankova V, Tzankov B, Yordanov Y, Valoti M, Yoncheva K.

28. THE ROLE OF ANTIOXIDANTS IN PERIODONTITIS

Kuzmanov A, Kuzmanova V, Valcheva-Kuzmanova S.

29. CYCLOSPORINE AND CREATININE BLOOD LEVELS MONITORING IN ADULT LIVER TRANSPLANT PATIENTS – IS THERE ANY ASSOCIATION?

Dimitrova V, Atanasova I, Spassov L, Terziivanov D.

30. VITAMIN K DEFICIENCY: AN EXPERIMENTAL APPROACH

Gancheva S, Zhelyazkova-Savova M.

31. IS ALLOMETRIC SCALING BETTER THAN LINEAR SCALING IN INFANTS WHEN DETERMINING CYCLOSPORINE DOSE AFTER LIVER TRANSPLANTATION?

Farandzha D, Dimitrova V, Atanasova I.

32. RELATIONSHIP BETWEEN SERUM CREATININE LEVELS AND CYCLOSPORINE CONCENTRATIONS MEASURED IN PEDIATRIC LIVER-TRANSPLANT RECIPIENTS

Farandzha D, Atanasova I, Spassov L, Terziivanov D

15:30 – 15:45 – НЕПРИЛИЗИНОВИ ИНХИБИТОРИ – НОВ ПОДХОД В ЛЕЧЕНИЕТО НА ХРОНИЧНАТА СЪРДЕЧНА НЕДОСТАТЪЧНОСТ

Доц. д-р Галя Ставрева, дм – гост-лектор – МУ Плевен

33. УПОТРЕБА НА ХРАНИТЕЛНИ ДОБАВКИ ПРИ ХОСПИТАЛИЗИРАНИ БОЛНИ И ЗДРАВИ ИНДИВИДИ.

Цокева Ж, Соколова К, Ганева М.

34. ЕКСПЕРИМЕНТАЛНИ МОДЕЛИ НА ЗАХАРЕН ДИАБЕТ ТИП-2 ПРИ ОПИТНИ ЖИВОТНИ.

Пашова-Стоянова Л, Толекова А, Ганева М.

9-ти октомври 2016 г (неделя)

9:00-10:00 – ДИСКУСИЯ ОКОЛО КРЪГЛАТА МАСА НА ПРЕЗЕНТАЦИИТЕ, НАГРАДИ, ЗАКРИВАНЕ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА

ОТПЪТУВАНЕ И ПОСЕЩЕНИЕ НА ПЕЩЕРА „СНЕЖАНКА“

The free online Word – HTML converter helps you get rid of the dirty code when converting documents for the web.