Програма за мобилност на Групата за международно сътрудничество на бразилските университети GCUB-MOB

Програма за мобилност на Групата за международно сътрудничество на бразилските университети GCUB-MOB предоставя 1100 стипендии за чуждестранни граждани, притежаващи ОКС „бакалавър“, за обучение в магистърски и докторски програми в 54-те асоциирани бразилски висши училища.

Тези стипендии ще покриват магистърски и докторски програми, планирани да започнат през 2024 г.

За кандидатстването се изисква кандидатите да са завършили успешно бакалавърското си обучение и да притежават гражданство във всяка държава, която поддържа дипломатически отношения с Бразилия.

Регистрацията е безплатна и се осъществява онлайн през уебсайта https://www.gcub.org.br/bsp/, като срокът за кандидатстване е до 14 юли 2023 г., (23:45 ч. Бразилско часово време). Допуска се посочване, респ. кандидатстване в до пет университета, за предпочитане от различни региони на Бразилия.

Подробна информация за програмата, както и за условията за кандидатстване могат да бъдат намерени на Call for Application – GCUB-MOB 001/2023 (https://www.gcub.org.br/wp-content/uploads/2023/05/Call-for-Application-GCUB-Mob-001_2023-1-2.pdf).
Допълнителни въпроси може да зададете на администраторите на Програмата на следния електронен адрес: [email protected]