Програма за обмен на ноу-хау, финансирана от фонда на Централноевропейската инициатива, Европейска банка за възстановяване и развитие

Уважаеми представители на Академичния състав,

Отдел „Международно сътрудничество и проектна дейност“ Ви информира, че Министерството на образованието и науката обяви покана за набиране на проектни предложения по Програмата за обмен на ноу-хау, финансирана от фонда на Централноевропейската инициатива (ЦЕИ) към Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР).

Програмата има за цел да осъществи трансфер на експертиза от държавите на ЦЕИ, членки на ЕС (България Хърватия, Чешка република, Унгария, Италия, Полша, Румъния, Словашка република и Словения) към техните партньори извън ЕС (Албания, Беларус, Босна и Херцеговина, Молдова, Черна гора, Република Северна Македония, Сърбия и Украйна).

Проектните предложения трябва да са в областите на дейност, заложени в Плана за действие на ЦЕИ (2018-2020) и да се изпълняват от поне двама партньора от страните, предоставящи експертиза и от страните бенефициенти.

Максималната финансова помощ за проект е до 40000 евро (макс. 50% от общите разходи по осъществяването).

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 13 ноември 2020г.

Подробна информация за начина на кандидатстване може да намерите на https://application.cei.int/application/kep-2020/

Можете да окажете подкрепаи и чрез съдействие за международни партньорства за формиране на консорциуми.


ПРОФ. Д-Р ДИЛЯНА ВИЧЕВА, ДМ

Зам.-ректор по Международно сътрудничество и проектна дейност