Програма за основен курс „Нефрология” към секция Нефрология – II катедра вътрешни болести МУ–Пловдив 2022 год.

Програма за основен курс „Нефрология” към секция Нефрология II катедра вътрешни болести МУ–Пловдив 2022 год.