Програма за Стипендии „France Excellence” 2024


Програма „Научен престой на високо ниво“

Програмата включва научен престой във Франция на високо академично ниво за срок от 15 или 30 дни. На одобрените кандидати се отпуска стипендия, включваща осигурена месечна издръжка.

Стипендианти по програмата могат да бъдат следните три групи млади учени, изследователи или преподаватели, обучаващи се или работещи в българско висше учебно заведение:

*Докторанти или специализанти, зачислени в българско висше училище;

*Преподаватели, притежаващи докторска диплома, придобита преди по-малко от 5 години;

*Преподаватели, които притежават докторска диплома, придобита преди повече от 5 години, хабилитирани лица.

Заинтересованите лица могат да получат повече информация на сайта на Френския институт в България.

https://institutfrancais.bg/stipendii-na-frenskoto-pravitelstvo/

Лице за контакт : г-жа Бисера Коларова на следния имейл [email protected]