Програма „Хора“ на 7FP – 2012

Уважаеми колеги,От Център Проекти Ви уведомяваме, че са обявени покани за представяне на предложения по работна програма „Хора“ на Седмата рамкова програма за научни изследвания, технологично развитие и демонстрационни дейности за 2012 г.Програмата „Хора“ предлага възможност за професионално развитие в сферата на научните изследвания. Като надгражда положителния опит на „Дейностите Мари Кюри“, програма „Хора“ трябва да продължи да насърчава заинтересованите да се насочват към научна кариера, да структурира тяхното обучение в областта на изследванията като им предлага възможни варианти за избор, и да насърчава мобилността в рамките на един и същи сектор.Обявени са следните покани:1. Вътрешноевропейски стипендииБюджет: 120 000 000 евро2. Международни входящи стипендииБюджет: 40 000 000 евро3. Международни изходящи стипендииБюджет: 40 000 000 евроКраен срок: 16 август 2012 г.Допълнителна информацияПълният текст на поканата можете да намерите в официалния вестник на ЕС, брой C 74 от 13 март 2012 г.