Програма „ХОРА“ на Седма Рамкова програма 2012

Уважаеми колеги, От Център Проекти Ви уведомяваме, че са обявени покани за представяне на предложения по работна програма „Хора“ на Седмата рамкова програма за научни изследвания, технологично развитие и демонстрационни дейности за 2012 г.Програмата „Хора“ предлага възможност за професионално развитие в сферата на научните изследвания. Като надгражда положителния опит на „Дейностите Мари Кюри“, програма „Хора“ трябва да продължи да насърчава заинтересованите да се насочват към научна кариера, да структурира тяхното обучение в областта на изследванията като им предлага възможни варианти за избор, и да насърчава мобилността в рамките на един и същи сектор. Обявени са следните покани: 1. Вътрешноевропейски стипендииБюджет: 120 000 000 евро 2. Международни входящи стипендииБюджет: 40 000 000 евро 3. Международни изходящи стипендииБюджет: 40 000 000 евро Краен срок: 16 август 2012 г. Допълнителна информацияПълният текст на поканата можете да намерите в официалния вестник на ЕС, брой C 74 от 13 март 2012 г.