ПРОГРАМА „Идеи“ на СЕДМА РАМКОВА ПРОГРАМА – информационни дни

Уважаеми представители на Академичния състав, 

Информираме Ви, че по покана на министър Сергей Игнатов през м. септември в градовете Варна (3 – 4 сеп) и София (5 сеп.) ще се проведат информационни събития, посветени на възможностите за участие в конкурсите на специфичната програма „Идеи” на Седма рамкова програма.            В рамките на предстоящите събития, експерти от Изпълнителната агенция на Европейския съвет за научни изследвания ще запознаят българските изследователи в детайли с възможностите предлагани от схемите на Съвета, както и ще дадат конкретни експертни напътствия и препоръки за изготвянето на успешни проектни предложения. Работният език на събитието е английски.             Участието в събитията е безплатно, но отчитайки лимита на залите и за да бъдат осигурени материали за всички присъстващи, в срок до 24 август 2012 г. желаещите да участват следва да изпратят попълнена регистрационна форма, в която изрично да посочат на събитието в кой от двата града биха искали да участват. До края на м. август участниците ще получат потвърждение за статуса на своята регистрация.            Програмата на събитията, регистрационната форма, както и допълнителна информация е публикувана на адрес: http://7fp.mon.bg/page.php?category=340&;id=2172

Проф. д-р М. Мурджева, дмЗам. Ректор по Международно сътрудничествои проектна дейност