Програма на „Дни на медицинската наука“

Медицински Университет – Пловдив 

„Дни на медицинската наука“ 14.10.2013 – 18.10.2013 г.

програма