Програма „Рила“ 2017

 Програма „Рила“ 2017

Открит е конкурсът за кандидатстване по програма  „Рила“  (Партньорство Юбер Кюриен – PHCRILA) за двустранно сътрудничество между България и Франция, покриваща разходи за мобилност на учените, във всички научни области.

Срокът за подаване на документите е 30 септември 2016 г.

Подробна информация за конкурса е публикувана

–          на страницата на Фонд научни изследвания (с указания за българските екипи) и

–          на страницата на CampusFrance  (с указания за френските екипи)

https://www.fni.bg/

http://www.campusfrance.org/fr/PHC

В прикачен файл изпращаме общата презентация на Партньорство Юбер Кюриен, на френски и английски език.

Контакти по програма „Рила“

За френската страна: г-н Жан-Жак Сегара Аташе по университетското и научното сътрудничество Посолство на Франция в България Френски институт в България пл. Славейков 3, ПК 673 София 1000 – България тел. : 359 2 93 779 48 мейл : [email protected] За българската страна: г-жа Геновева Жечева Дирекция „Наука“ Министерство на образованието и науката бул. „Княз Дондуков“ 2-А София 1000 тел. : 359 2 92 17768 мейл : [email protected]