Програма за научен обмен между Швейцария и новите държави-членки на Европейския съюз към тематичен фонд „Стипендии”

Уважаеми представители на Академичния състав,

Предоставяме Ви информация за:

КОНКУРС за набиране на заявления за участие в Програмата за научен обмен между Швейцария и новите държави-членки на Европейския съюз към тематичен фонд „Стипендии”

http://www.minedu.government.bg/top_menu/science/

Министерството на образованието и науката има удоволствието да Ви информира, че стартира ДЕСЕТАТА конкурсна сесия за набиране на проектни предложения за участие в Програмата за научен обмен между Швейцария и България към тематичен фонд „Стипендии”.

Краен срок – 1 април 2014 г.

Изисквания към кандидатите:

    за докторантска стипендия – докторанти, след първата година от зачисляване;     за постдокторантска стипендия – допускат се  кандидати в рамките на 5 години след получаване на докторска  степен

Заявленията се подават в срок до 1 април 2014 г.

Повече информация за конкурсната документация може да бъде намерена на интернет адреси:

www.sciex.ch http://www.crus.ch/information-programme/sciex-nms-ch/sciex-nms-ch-bulgaria.html, и в дирекция „Наука“, тел. 359 2 9217 648; 359 2 9217 768   Поздрави

Проф. Д-р  М. Мурджева, дм, мзмЗам. Ректор по МСПД