Програмата за българо-френско научно сътрудничество „Рила“

Уважаеми представители на Академичния съств,

БЪЛГАРИЯ И ФРАНЦИЯ ОБЯВЯВАТ КОНКУРС ПО ПРОГРАМАТА ЗА БЪЛГАРО-ФРЕНСКО НАУЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО ЮБЕР КЮРИЕН (РНС) „РИЛА“

На 2 юни 2014 г. по съвместна уговорка във Франция и в България едновременно ще бъде обявен конкурс по програмата за българо-френско научно сътрудничество Юбер Кюриен (РНС) „Рила“. Целта на програмата е да се развие научния и технологичен обмен чрез сътрудничество между изследователските лаборатории на двете страни.

По програмата могат да кандидатстват изследователски лаборатории към висши училища, изследователски организации и фирми. Допуска се участие във всички научни области.

Необходимо е съгласие и паралелно двустранно участие в конкурса от двете партниращи институции от България и Франция.

Проф. д-р М. Мурджева, дм, мзмЗам. Ректор по МСПД