Програми на Наука и младост и Дни на медицинската наука 12.05 – 14.05 2016 г.

Програми на НАУКА И МЛАДОСТ и ДНИ НА МЕДИЦИНСКАТА НАУКА

12.05 – 14.05 2016 г.

Съкратена програма

Програмата на НАУКА И МЛАДОСТ – 2016 г. е достъпна на сайта на МНД „Асклепий“ : http://asclepius.bg/научна_програма

Програма Проектна сесия „Дни на медицинската наука“