Програми за кандидатстудентски изпити, за прием през 2023 г.

Програми за кандидатстудентски изпити, за 2023 г.

 • Програма за кандидат-студентския конкурсен изпит по биология за образователно-квалификационна степен “Магистър“, за учебната 2023/2024 г.
 • Програма за кандидат-студентския конкурсен изпит по химия за образователно-квалификационна степен “Магистър” за учебната 2023/2024 г.
 • Програма по етика за ОКС Бакалавър, за специалностите Медицинска сестра, Акушерка и Лекарски асистент; за ОКС Професионален бакалавър, за специалностите в Медицинския колеж, за учебната 2023/2024 г.
 • Програма по скулптиране, ОКС Професионален бакалавър, специалност Зъботехник, за учебната 2023/2024 г.
 • Програма за конкурсен изпит по Социална медицина и здравен мениджмънт за ОКС „бакалавър” по специалност „Управление на здравните грижи“, за учебната 2023/2024 г.
 • Програма за конкурсен изпит по Социална медицина и здравен мениджмънт за ОКС „магистър” по „Управление на здравните грижи” (два семестъра), за учебната 2023/2024 г.
 • Програма за конкурсен изпит по Социална медицина и здравен мениджмънт за ОКС „магистър” по „Управление на здравните грижи” (три семестъра), за учебната 2023/2024 г.
 • Програма за конкурсен изпит по Социална медицина и здравен мениджмънт за ОКС „магистър” по „Рехабилитация, уелнес, спа и балнеолечение”, за учебната 2023/2024 г.
 • Програма за кандидатстудентски изпит за ОКС „магистър“, специалност „Обществено здраве и здравен мениджмънт“, за учебната 2023/2024 г.
 • Програма за кандидатстудентски изпит за ОКС „магистър“, специалност „Мениджмънт на медико-социалните дейности и общественото здраве”, за учебната 2023/2024 г.
 • Програма за конкурсен изпит по Социална медицина и здравен мениджмънт за ОКС „магистър” по „Фармацевтичен бизнес мениджмънт”, за учебната 2023/2024 г.