Програми, обявени от Асоциацията на академичните здравни центрове (AAHC) за 2015 г.

Програми, обявени от Асоциацията на академичните здравни центрове (AAHC) за 2015 г.

Уважаеми представители на Академичния състав,

С удоволствие Ви съобщаваме за програми, обявени от Асоциацията на академичните здравни центрове (AAHC) за 2015 г.

Програма за Утвърдени учени – SeniorScholarProgram – с продължителност на престоя минимум 1 месец; Програма за Пребиваващи развиващи се лидери с опит в сферата на здравеопазването – Scholar-in-ResidenceProgram – с продължителност на престоя минимум 10 седмици.

Двете програми ще се осъществят в офисите на AAHC във Вашингтон, САЩ.

Асоциацията ще осигури на участниците средства за пътни разходи и настаняване, както и обезпечаване с офис и помощ от персонал.

Подробности за програмите и изискваните документи можете да прочетете ТУК.

При интерес за участие моля желаещите да подадат заявка в отдел „Международно сътрудничество” на e-mail: [email protected].

Документите на кандидатите ще бъдат разгледани и предварително одобрени в отдел МС преди да бъдат изпратени на Асоциацията.

Процесът на одобрение може да включва последващо интервю, проведено от представители на Асоциацията на академичните здравни центрове.

Срок за подаване на заявки: 30 март 2015 г.

Проф. д-р М. Мурджева, дм, мзм Зам. Ректор по МСПД