Програми за докторантска мобилност – William Harvey International Translational Research Academy (WHRI-ACADEMY)

William Harvey International Translational Research Academy (WHRI-ACADEMY)

Уважаеми докторанти, постдокторанти и млади учени,

Имате възможност да участвате в програма за докторантска мобилност – WHRI-ACADEMY – чрез участие в конкурс с проектно предложение в една от областите:

1. Molecular and Structural Biology and Biochemistry2. Physiology, Pathophysiology, including cardiovascular disease and Endocrinology 3. Genetics, Genomics, Bioinformatics and Systems Biology4. Cellular and Development Biology5. Neurosciences and Neural Disorders6. Immunity and Infection7. Diagnostic tools, Therapies and Public Health

Подробности за видовете мобилност, подготовката на проекти с водещ учен от страна, регистрирана като „Host organization“ по програмата, можете да прочетете ма сайта на програмата http://www.whri-academy.eu/mobility-fellowship-schemes

Програмата набира и експерти-оценители на проектните предложения за участие в схемите за мобилност.

WHRI-ACADEMY се финансира от програма PEOPLE на Седма рамкова програма на Европейската общност Съюз за научни изследвания и развойна дейност.

http://www.whri-academy.eu/mobility-fellowship-schemes

Проф. д-р В. Сарафян, дм, дмн         Проф. д-р М. Мурджева, дм, мзм Зам. Ректор НИД         Зам. Ректор по МСПД