ПРОГРАМИ за кандидатстудентски конкурсни изпити – 2012 г.

ПРОГРАМИ за кандидатстудентски конкурсни изпити по:– биология, химия,– социална медицина и организация на здравеопазването,– здравен менидмънт и социална медицина и здравен мениджмънтза магистърско и бакалавърско образование за 2012 г.