Промени в графиците за провеждане на теоретични обучения

На вниманието на специализантите по специалност „Неврология“
Теоретичното обучение по специалност „Неврология“ насрочено за месец октомври 2017г. ще бъде проведено през месец февруари 2018 г

На вниманието на специализантите по специалност „Гастроентерология“
Промяна в графика на провеждане на теоретично обучение по специалност „Гастроентерология“ за 2017 година.