Промени в Правилника за устройството и дейността на МУ-Пловдив

Уважаеми колеги,

Промените в Правилника за устройството и дейността на МУ-Пловдив се обобщават на Заседания на работна група (създадена със заповед № Р-1602 от 31.07.2012 в състав проф. Стефан Сивков – председател и членове доц. Людмил Пейчев, проф. Мария Куклева, проф. Виктория Сарафян, проф. Мариана  Мурджева, проф. Иванка Костадинова,  доц. Бениамин Анави, д-р Евгения Иванова, инж. Борис Янчев, Теодора Мурджева и резервни членове Елена Славова и Владимир Илиев).

Актуализираният правилник ще бъде публикуван в периода от 20.02 – 22.02.2013

Доц. Д-р Л. Пейчев, дм

Председател на ОС на МУ Пловдив