Промоционален достъп до 160+ списания от Informa Healthcare

До 30.06.2012 г. в рамките на Българския информационен консорциум потребителите от МУ-Пловдив имат възможност да ползват безплатен пробен достъп до списанията на издателство Informa Healthcare на адрес: http://informahealthcare.com/page/bictrial Списанията са с пълнотекстов достъп от компютри, свързани към университетската мрежа.За повече информация се свържете с Библиотечно-информационния център.