промоционален достъп до научната база данни Reaxys®

 

ПРОМОЦИОНАЛЕН ДОСТЪП ДО КРАЯ НА 2013 Г.

Уважаеми представители на Академичния състав, докторанти, специализанти, студенти,

Научен отдел и Библиотечно-информационният център Ви информират, че МОН оповести  промоционален достъп до научната база данни Reaxys® http://www.elsevier.com/online-tools/reaxys/about

Reaxys® е продукт на Elsevier, предназначен за специалисти, работещи в областта на химията, фармацията, фармакологията и други науки, свързани с химични изследвания.

Reaxys® е  уникално решение на работния поток при химическите изследвания, независимо от конкретната област на приложение. Предоставя достъп до актуална и надеждна научна информация, както и инструменти за планиране и сравняване на пътищата за синтез, прецизиране и анализиране на резултатите.

Достъпът се извършва от университетската мрежа или след персонална регистрация чрез институционален имейл.

Кратко ръководство за потребители можете да намерите на адрес http://cdn.elsevier.com/assets/pdf_file/0004/128182/Reaxys_QUG_March2013.pdf