Промоция 9-ти випуск Фармация 25.04.2017г. МУ – Пловдив

Честито и на добър час на девети випуск на факултета по ФАРМАЦИЯ

С тържествена промоция на 25 април 2017 година в Дома на културата „Борис Христов“ Факултетът по фармация при Медицинския университет – Пловдив изпрати своя ДЕВЕТИ випуск.
На този ден 111 студенти получиха диплом за висше образование на образователно-квалификационна степен „Магистър“ с професионална квалификация „магистър-фармацевт“.

От всички дипломанти 76 са български граждани и 35 – чуждестранни граждани от Гърция, Турция, Кипър, Сирия и Виетнам.
С отличен успех от следването и от държавните изпити са 6 студенти. Средният успех от следването за целия випуск е добър 4.22, а от държавните изпити – добър 4.16.

Тържествената церемония беше водена от декана на факултета – проф. д-р Людмил Пейчев, дм, мзм, а промотор – доц. Людмил Луканов, дх – предишен декан на факултета и дългогодишен преподавател.

Магистър-фармацевт Даниела Алексиева Йосифова, която е първа по успех, отговори на словото на Промотора . Втората по успех магистър-фармацевт Таня Христова Милева прочете клетвата.

Според Националната рейтингова система на висшите училища в България възпитаниците на Фармацевтичен факултет на МУ-Пловдив намират почти 100% професионална реализация.