Промоция на ФОЗ – специалности Медицинска сестра, Акушерка, УЗГ – магистри 3 семестъра