promociq-FOZ-24-03-2021

Промоция на ФОЗ - специалности Медицинска сестра,  Акушерка, УЗГ - магистри 3 семестъра