Тържествена промоция на студенти завършили специалности: „Управление на здравните грижи“, „Медицинска сестра“ и „Акушерка“

Факултет по обществено здраве, Медицински университет - Пловдив
Факултет по обществено здраве, Медицински университет – Пловдив
  МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ПЛОВДИВ
  ФАКУЛТЕТ ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ

  ДИПЛОМИРАНЕ

  Скъпи дипломанти,
  Имаме удоволствието да Ви поканим на тържествена промоция на завършилите студенти от специалности:

 • „Управление на здравните грижи“, ОКС „Магистър“, три семестъра
 • „Медицинска сестра“, ОКС „Бакалавър“
 • „Акушерка“, ОКС „Бакалавър“
 • Випуск 2019 г. към Факултета по обществено здраве, Медицински университет – Пловдив.

  Церемонията по дипломирането ще се състои на 21 февруари 2020 г. (петък) от 13.00 ч.
  в IV аудитория на Аудиторен комплекс към МУ-Пловдив.

  (Тоги се получават от Факултета по дентална медицина срещу депозит от 100 лева. Сумата по депозита се възстановява след подпис от отговорното лице, удостоверяващ връщането и положен на обратната страна на приходния ордер).

  Очакваме Ви да споделим заедно този празник на академичната традиция!