ПРОМОЦИЯ на ФАРМАЦЕВТИ Випуск 2012

СЪОБЩЕНИЕ !!!

ПРОМОЦИЯТА НА ЗАВЪРШВАЩИТЕ МАГИСТЪР-ФАРМАЦЕВТИ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 04.05.2012 г. ОТ 11.00 ЧАСА В АУДИТОРЕН КОМПЛЕКС НА МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ (бул. В.Априлов 15. А). ВСИЧКИ ДИПЛОМАНТИ СЛЕДВА ДА СИ ВЗЕМАТ ТОГИ ЗА ЦЕРЕМОНИЯТА. СЪЩИТЕ ЩЕ СЕ РАЗДАВАТ В ГАРДЕРОБА НА ФАКУЛТЕТА ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА, КАКТО СЛЕДВА: 02.05.2012 г. – ОТ 08.00 – 12.00 ЧАСА; ОТ 13.00 – 16.00 ЧАСА 03.05.2012 г. – ОТ 08.00 – 12.00 ЧАСА; ОТ 13.00 – 16.00 ЧАСА 04.05.2012 г. – ОТ 08.00 – 11.00 ЧАСА ВСИЧКИ ДИПЛОМАНТИ ДА СЕ ЯВЯТ В УЧЕБЕН ОТДЕЛ ПРЕВАРИТЕЛНО ИЛИ В ДЕНЯ НА ПРОМОЦИЯТА ОТ 09 ДО 10 ЧАСА ЗА РАЗПИСВАНЕ В ДИПЛОМНАТА КНИГА И ПОЛУЧАВАНЕ НА СТУДЕНТСКИТЕ КНИЖКИ!                                                             ДЕКАНАТ!