Отзвук: Промоцията на дипломантите от Факултета по обществено здраве на МУ-Пловдив 17.06.2016 г.

 

Промоцията на дипломантите от Факултета по обществено здраве на МУ-Пловдив

С тържествена промоция на 17 юни Факултетът по обществено здраве на Медицински университет – Пловдив изпрати своите 137 дипломанти – магистри и бакалаври от випуск 2016 на три специалности: „Обществено здраве и здравен мениджмънт”, „Управление на здравните грижи” и „Управление на медико-социалните дейности и обществено здраве“. Макар и „най-млад“ в университетската академична структура за своите 7 години Факултетът по обществено здраве на МУ – Пловдив вече е подготвил над 1100 специалисти. 

„Нашата мисия за създаване на отлично подготвени специалисти в сферата на общественото здраве, здравните грижи и здравния мениджмънт е принос за здравната система на страната. Нашите дипломанти могат да участват активно в създаване и развитие на национална здравна политика и на здравен бизнес, ориентирани към здравните потребности на обществото и не на последно място – в здравен мениджмънт, който да е реален инструмент за осъществяването на обществено ориентирана и модерна здравна политика. Считаме, че успешно изпълняваме тази мисия като подготвяме бъдещите високо компетентни медицински кадри. Достатъчно красноречив е средният успех на випуска – мн. добър – 5.31, а „отличниците“ са над 50% от завършващите.“ – каза Деканът на ФОЗ – Пловдив, проф. д-р Румен Стефанов, дм, по повод дипломирането на най-новата генерация специалисти от факултета.

С „отличен” успех са 11 дипломанти, които получиха индивидуално гравиран плакет „Награда на Ректора” за отличен успех. От дипломираните 137 студенти с “отличен” (над 5,50) успех от следването са 72 дипломанти.

На тържествената церемония по дипломирането присъстваха: Георги Пилев – зам. областен управител, д-р Маджаров – директор на УМБАЛ „Пълмед“, представители на съсловни организации и лечебни заведения, академичното ръководство на МУ – Пловдив, преподаватели, родители, гости и др.Промотор на церемонията беше проф. Йорданка Стоилова, дм – ръководител на катедра „Епидемиология и медицина на бедствените ситуации“. Слово от името на дипломантите произнесе д-р Георги Искров, дм и медицинската сестра Ваня Аспарухова – и двамата с най-висок успех от випуска.

Проф. д-р Мария Куклева, дмн – зам.-ректор по Учебна дейност, поздрави дипломантите от името на академичното ръководство.

На всички дипломанти – НА ДОБЪР ЧАС!

Бъдете достойни продължители на мисията на Медицински университет – Пловдив

Посветени на хуманността.