Процедура по СЕЛЕКЦИЯ по програма Еразъм + с държави – партньори – 14.07.2016 г.

I. НОВО ! Селекция по ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ “ 2016/2017 с държави – партньори

Уважаеми представители на академичния състав,

Уважаеми студенти,

Информираме Ви, че Еразъм-офис при МУ – Пловдив обявява процедура по селекция за мобилност с държави – партньори, която ще се проведе на 14.07.2016 г.

Подробна информация, както и формуляри за кандидатстване можете да  получите от:

 1. Обяви за селекция  2. Формуляри за кандидатстване за студентска мобилност  3. Формуляр за кандидатстване за преподавателска мобилност  Доц. д-р Боян Владимиров, дм       София Гонева Институционален Еразъм координатор       Експерт в Еразъм офис