Процедура за набиране на проектни предложения по компонент MAPS

Уважаеми колеги,
На 02 април 2024 г. стартира процедурата за набиране на проектни предложения по компонент MAPS – Многостранни академични проекти по Швейцарско българската програма за научни изследвания
Информацията е достъпна ТУК.
С уважение,
Проф. д-р Николета Трайкова
Заместник ректор „Проектна дейност“