Процедура по селекция за учебната година 2014/2015 година за мобилности по програма Еразъм

Уважаеми представители на Академичния състав,

Уважаеми студенти, докторанти, спциализанти,

Обявява се процедура по селекция по програма ЕРАЗЪМ за 2014/2015 учебна година.

Обява и указания за процедурата можете да прочетете от .

Проф. д-р М. Мурджева, дм,мзмЗам.Ректор по МСПД   Проф. д-р Д. Гетова, дмнИнституционален Еразъм Координатор   София ГоневаИнспектор „Еразъм“