Проведено обучение по проект Well@school

На 04.05.2022 г. в рамките на проект Well@school, №2020-1-FI01-KA203-06652 (Erasmus+ KA2), с бенефициент Университета по приложни науки, Турку, Финландия, партньор МУ-Пловдив и ръководител доц. Гергана Петрова, дм, ФОЗ, се проведе обучение на учители от партньорските гимназии „Св. Св. Кирил и Методий“ и „Пейо Яворов“.

По време на обучението учителите се запознаха с научното и учебното съдържание на, подготвен в проекта, дигитален курс и извършиха тестово изпитване на разработената платформа за дигитално обучение, която е насочена към предоставяне на методи за промотиране на психическото здраве сред деца и юноши пред учители и други, заети в областта на образованието, специалисти.

Обучителния курс и платформата са разработени съвместно с екипи от още 3 партньорски организации – Университета в Ново место – Словения, Вилнюския университет – Латвия и Университетът на Западна Атика – Гърция.

Събитието се състоя в Аудиторния комплекс на МУ-Пловдив. Повече за проекта може да откриете на страницата му https://wellatschool.turkuamk.fi/ .