Провеждане на модули по МИКРОБИОЛОГИЯ и ИМУНОЛОГИЯ

НА ВНИМАНИЕТО НА СПЕЦИАЛИЗАНТИТЕ ПО МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛНОСТИ !!!

Представянето на заявленията, във връзка с провеждането на модулите по МИКРОБИОЛОГИЯ И ИМУНОЛОГИЯ, включени в обучението на специализантите от програмите за специализации по медицинските специалности, да става предварително – 1 месец по-рано в отдел „СДО”, преди датите 01.06 (юни) и 01.10 (октомври).

ОТ ОТДЕЛ „СДО”