Психологическо консултиране достъпно за студентите на МУ – Пловдив

В Медицински университет – Пловдив българските и чуждестранните студенти вече могат да получат психологическо консултиране от квалифициран психолог и психотерапевт с дългогодишен опит.

Психологическото консултиране има за цел да помогне за по-доброто разбиране на проблемите, с които студентите се сблъскват. Психологът може да осигури разбиране и подкрепа, при отчитане на ценностите, предпочитанията и културните особености на клиента на консултацията. При по-продължителна работа консултантът може да подпомогне разбирането на по-дълбоките причини за проблемите и чувствата, които ги съпътстват.

При потребност от емоционална подкрепа, необходимост от вземане на важни решения или развитие на нови умения във връзка с обучението в университета; при проблеми с адаптацията към нова среда; при комуникативни и междуличностни затруднения, стрес, тревожност и депресия си запазите час на е-mail: [email protected] . На този адрес можете да зададете и Вашите въпроси относно начина на осъществяване и етапите на процеса на консултиране.

Поради епидемичната ситуация срещите се провеждат on-line в Microsoft Teams и са с продължителност от 40-50 минути.
Консултирането се осъществява при спазване на всички правила на добрата професионална психологическа практика.